Blog

  • alimenty dla rodziców od dzieci

Alimenty od dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny najczęściej jest utożsamiany z obowiązkiem utrzymywania przez rodziców ich potomstwa. W prawie natomiast są przewidziane również regulacje "odwrotne" umożliwiające rodzicom wystąpienie o alimenty od ich dzieci. Warto podkreślić, że obowiązek alimentacyjny może występować w różnych konfiguracjach między krewnymi w linii prostej oraz rodzeństwem np. dziadkowie mogą wystąpić o alimenty od wnuków i vice

  • odszkodowania

Popularne sprawy odszkodowawcze

Jednym z najpopularniejszych rodzajów spraw prawnych, z jakimi może się spotkać każdy z nas są sprawy odszkodowawcze. Praktycznie każdy kiedyś doświadczył jakiś przykrych zdarzeń i zastanawiał się nad możliwością dochodzenia odszkodowania, czy zadośćuczynienia. W poniższym artykule przedstawię najpopularniejsze sprawy odszkodowawcze, z jakimi możecie się spotkać w swoim codziennym życiu. 1. Złamania kończyn w skutek poślizgnięcia

  • koszty procesowe w sprawach cywilnych

Koszty procesu w sprawach cywilnych

Temat kosztów procesu jest jednym z podstawowych zagadnień jakie jest poruszane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek sprawy sądowej. Często bowiem od aspektu finansowego zależy opłacalność prowadzenia danego sporu. Z pozoru temat kosztów procesu wydaje się łatwy jednak przy bardziej skomplikowanych sprawach potrafi on sprawić problemy nawet sędziom do których należy rozliczenie tych należności na strony postępowania. Na