Koszty procesu w sprawach cywilnych

//Koszty procesu w sprawach cywilnych
 • koszty procesowe w sprawach cywilnych

Temat kosztów procesu jest jednym z podstawowych zagadnień jakie jest poruszane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek sprawy sądowej. Często bowiem od aspektu finansowego zależy opłacalność prowadzenia danego sporu. Z pozoru temat kosztów procesu wydaje się łatwy jednak przy bardziej skomplikowanych sprawach potrafi on sprawić problemy nawet sędziom do których należy rozliczenie tych należności na strony postępowania.
Na koszty procesu składają się koszty sądowe i koszty zastępstwa adwokackiego.

Koszty sądowe

Opłata od pozwu lub wniosku wszczynającego sprawę

Decydując się na sprawę w sądzie pierwszą opłatą jaką nam przyjdzie uiścić jest opłata od pozwu, a w postępowaniu nieprocesowym opłata od wniosku. W sprawach cywilnych o charakterze majątkowym (czyli takich, gdzie żądamy od pozwanego konkretnej sumy pieniędzy lub przedmiotu o danej wartości) generalną zasadą jest opłata w wysokości 5% od wartości dochodzonego przez nas roszczenia. Zasada ta ma jednak sporo odstępstw, a nadto wiele spraw ma charakter niemajątkowy np. rozwód, gdzie nie ma żadnej wartości od której można by obliczyć 5%. W takim przypadku należy sięgnąć do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i sprawdzić jaka jest konkretna stawka przy danej sprawie.
Przykładowo koszty w popularnych rodzajowo sprawach:
– rozwód / separacja – 600 zł
– alimenty – bezpłatnie
– podział majątku – 1000 zł
– stwierdzenie nabycia spadku – 40 zł
– naruszenie posiadania – 200 zł

Należy podkreślić, iż powyższa opłata stanowi całkowite „wynagrodzenie” sądu za daną sprawę. W sprawach cywilnych, odmiennie niż w sprawach karnych, nie występuje przy wyroku zasądzenie kosztów sądowych związanych pracą sądu, gdyż koszty te pokryła już z góry osoba wszczynająca postępowanie. Przykładowo sprawa trwająca w sądzie przez 5 lat o stwierdzenie nabycia spadku jest „warta” 40 zł i ani grosza więcej.

Opłaty w trakcie trwania sprawy

Podczas sprawy mogą pojawiać się kolejne koszty, które będą rozliczane zaliczkowo w trakcie jej trwania bądź też kompleksowo po jej zakończeniu. Kosztami takimi jest np. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, czy zwrot świadkowi kosztów podróży na rozprawę. Sędzia może nakazać, aby strona żądająca przeprowadzenia danego dowodu wpłaciła zaliczkowo pewną kwotę na pokrycie kosztów z nim związanych (możliwe jest też nałożenie tej opłaty na obie strony procesu). Wtedy konieczność zapłaty powstaje już w czasie trwania sprawy.

Koszty zastępstwa adwokackiego lub radcowskiego

Adwokaci i radcowie prawni są zobowiązani ustawowo do przestrzegania minimalnych stawek za prowadzenie danych spraw. W przypadku spraw niemajątkowych należy konkretne stawki za daną sprawę sprawdzić w rozporządzeniu, natomiast w sprawach majątkowych koszty wyglądają następująco:
1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1 200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2 400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3 600 zł;
7) powyżej 200.000 zł – 7 200 zł

[Uaktualnienie] Od spraw wytoczonych po dniu 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy taryfikator, który zwiększył powyższe stawki dwukrotnie. W chwili obecnej wyglądają one tak:
1) do 500 zł – 120 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 360 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 1 200 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 2 400 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 4 800 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 7 200 zł;
7) powyżej 200.000 zł – 14 400 zł

[Uaktualnienie] Od spraw wytoczonych po dniu 27 października 2016 r. obowiązują nowe taryfikatory:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł

Tym samym z uwagi na dwukrotne, w krótkim czasie, nowelizacje rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie możemy mieć do czynienia z różnymi stawkami. Z tego powodu zawsze trzeba sprawdzić kiedy dana sprawa była zainicjowana w sądzie, gdyż dzień złożenia pozwu / wniosku determinuje jakie taryfikatory będą miały zastosowanie.

Powyższe stawki są istotne dla klienta nie tylko z punktu widzenia opłat za czynności profesjonalnego pełnomocnika ale również z uwagi na zwrot kosztów zastępstwa procesowego przyznawany przez sąd w przypadku wygrania sprawy generalną zasadą jest zwrot kosztów wg stawek minimalnych wynikających z rozporządzenia.

Zwrot kosztów procesu za wygraną sprawę

Strona która wygrywa sprawę może uzyskać od strony przegrywającej całkowity zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym jeżeli powód udowodni w sporze, że ma rację to pieniądze, które wyłożył z góry na prowadzenie sprawy będą zasądzone od pozwanego.
W przypadku zwrotu kosztów pełnomocnika profesjonalnego Sąd, co do zasady zasądza zwrot wg wskazanych powyżej stawek minimalnych, niezależnie od tego ile klient faktycznie zapłacił swojemu adwokatowi.

Kwestie dotyczące kosztów komplikują się kiedy, żadna ze stron nie wygrywa sprawy w 100%. Przykładowo powód żądał od pozwanego zapłaty 15 000 zł, a sąd zasądził mu tylko 10 000 zł. W takim wypadku powód wygrał sprawę w 67%, a pozwany wygrał sprawę w 33%. Z tego względu koszty muszą być rozliczone proporcjonalnie dla każdej ze stron z uwzględnieniem ich stopnia wygranej / przegranej.

Dla zrozumienia najlepiej posłużyć się przykładem:

Pozew o zapłatę 15 000 zł. Powód poniósł następujące koszty w kwocie 4 150 zł:
– opłata: 750 zł (5% z 15 000 zł)
– stawka minimalna dla adwokata – 2 400 zł
– w sprawie była opinia biegłego – koszt 1 000 zł

Pozwany poniósł następujące koszty:
– stawka minimalna dla adwokata – 2 400 zł

Powód wygrał w 67%, a pozwany wygrał w 33%. W takiej proporcji każda ze stron powinna zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki.
Powód powinien oddać pozwanemu 792 zł, a pozwany powodowi 2 780,50 zł. Tym samym rozliczając koszty powodowi należy się zwrot od pozwanego kwoty 1988,50 zł (2 780,50 zł – 792 zł).

Z tego względu niezwykle istotnym jest precyzyjne określenie roszczenia, aby nie ponosić negatywnych skutków związanych z przegraną części powództwa. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe i często wysokość dochodzonej kwoty może zależeć od przebiegu procesu np. opinii biegłego. W takich sytuacjach można się pokusić o specjalne zaniżenie pierwotnej wartości pozwu, aby w przyszłości rozszerzyć powództwo do bardziej konkretnej kwoty (np. po przeprowadzeniu większości dowodów). Również w pewnych przypadkach paradoksalnie może być dla powoda korzystniejsze specjalne zwiększenie dochodzonej pozwem kwoty, aby mimo częściowej przegranej uzyskać sumarycznie zwrot większych kosztów sądowych niż w przypadku 100% wygranej.

Warto zawsze po otrzymaniu orzeczenia w danej sprawie sprawdzać przyznane koszty, gdyż często zdarzają się w tym zakresie pomyłki (zwłaszcza, gdy w grę wchodzą przepisy szczególne). W przypadku, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem, co do samych kosztów możemy je zaskarżyć zażaleniem.

zdjęcie: licencja freeimages.com/photographer/malloq-60036

Koszty procesu w sprawach cywilnych
3.8 (76.43%) 28 głosów

About the Author:

Adwokat Maciej Organiściak prowadzi swoją kancelarię adwokacką na terenie Łodzi. Świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i karnego. Dane kontaktowe - kliknij tutaj

115 komentarzy

 1. Radek T. 10 kwietnia 2016 at 17:59 - Reply

  Mam sprawę o zapłatę z 2013 r. o kwotę 62 000 zł. Wyrok ma być wydany za 2 tygodnie. Czy dostanę koszty 3600 zł czy 7200 zł?

  • adwokat Maciej Organiściak 10 kwietnia 2016 at 18:06 - Reply

   W takim przypadku otrzyma Pan zwrot kosztów wg starych przepisów, czyli 3600 zł – decydujący jest bowiem termin wniesienia sprawy, a nie jej zakończenia. W związku z tym nowy taryfikator dotyczy spraw, które mają sygnatury zakończone „/16”.

 2. Paweł 20 czerwca 2016 at 13:10 - Reply

  Witam.A jak wyglada sprawa z kosztami procesowymi na posiedzeniu niejawnym?
  Mam zasądzone do zapłacenia na rzecz powoda 5200zł + 2667zł kosztów procesowych.Z tym ze wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.
  Dziekuję za odpowiedz.

  • adwokat Maciej Organiściak 22 czerwca 2016 at 12:12 - Reply

   Nie ma to znaczenia w jaki sposób i w jakim trybie został wydany wyrok. Jeżeli takie koszty są zawarte w wyroku to co do zasady należy je zapłacić. Najprawdopodobniej może Panu chodzić np. o nakaz zapłaty – wtedy od razu jest wysyłany wyrok i wezwanie do ew. wniesienia sprzeciwu. Jeżeli w takiej sprawie pozew składał adwokat lub radca prawny to należą się jak najbardziej koszty zastępstwa za profesjonalnego pełnomocnika mimo, iż nie było żadnej rozprawy w sądzie.

  • Przemek 5 listopada 2019 at 13:30 - Reply

   Witam serdecznie. Przegrałem sprawę o obniżenie alimentów. Sąd zwolnił mnie z kosztów procesowych. Czy będę musiał zwrócić koszty prawnika strony przeciwnej?

 3. Katarzyna 21 czerwca 2016 at 17:44 - Reply

  Jestem spadkobiercą zmarłego wujka. Odziedziczyłam pewną nieruchomość. Niedawno dostałam pismo od adwokata z nakazem zapłaty kosztów zastepstwa procesowego związanych z zupełnie inna sprawą, ktora nie dotyczy tej nieruchomości(wujek zmarl przędu zakonczeniem tej sprawy, która i tak umorzono). Czy mam obowiązek zapłaty tych kosztów jako spadkobierca, skoro do tej pory nie dostałam sądowego nakazu zapłaty? Skąd w ogóle adwokat dowiedział się o jakimkolwiek spadku i czy ma prawo żądac ode mnie jakichkolwiek pieniędzy?

  • adwokat Maciej Organiściak 22 czerwca 2016 at 12:15 - Reply

   W Pani sytuacji trudno konkretnie odpisać, gdyż sprawa jest mocno niejasna. Koszty zastępstwa procesowego mogą wynikać tylko z prawomocnego orzeczenia sądowego i należą się za udział adwokata w sprawie sądowej. Skoro adwokat takim orzeczeniem się nie legitymuje to żadnych kosztów nie musi Pani płacić. W celu udzielenia konkretnej odpowiedzi zapraszam z całą sprawą do kontaktu mailowego.

 4. Katarzyna 21 czerwca 2016 at 17:45 - Reply

  Dodam, że adwokat jest od strony przeciwnej, nie był zatrudniony przez mojego wuja.

 5. Piotr 26 czerwca 2016 at 16:53 - Reply

  Witam Mam weksel podpisany przez dłużnika na kwotę 1550 jakie są koszty aby komornik wyegzekwowal należność?

  • adwokat Maciej Organiściak 26 czerwca 2016 at 17:21 - Reply

   Koszty zależą od rodzaju podejmowanych przez komornika czynności. W przypadku skierowania sprawy do egzekucji Pan jako wierzyciel wykłada tylko tymczasowo zaliczki na jej prowadzenie – całe koszty jednak obciążają dłużniki, wobec czego komornik oprócz dłużnej kwoty ściągnie także koszty postępowania egzekucyjnego.

 6. Krzysztof 27 lipca 2016 at 19:27 - Reply

  Witam,
  Zostałem pozwany o wyrzucenie kobiety i jej córki z mojego mieszkania, które ubiegały się o możliwość dalszego zamieszkiwania w owym mieszkaniu. W wyroku wszystkie ich żądania zostały oddalone.
  Jakiej kwoty zwrotu kosztów procesu mogę się spodziewać i jak określić wartość sporu?

  • adwokat Maciej Organiściak 9 sierpnia 2016 at 14:10 - Reply

   Podejrzewam, że żadnej kwoty zwrotu Pan nie otrzyma, gdyż zwrot przysługuje za „posiadanie” w sprawie adwokata lub radcy prawnego, więc skoro zadaje Pan takowe pytanie to przypuszczam, iż nie był Pan reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

 7. Dobromiła 1 sierpnia 2016 at 21:43 - Reply

  założyłam pozew o odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie z pracy na kwotę 12000 zł. według tego artykułu jak przegram to będę musiała zapłacić 4800 zł. Czy mogę mienić wysokość odszkodowania, pierwsza rozprawa jest 20.09.2016

  • adwokat Maciej Organiściak 9 sierpnia 2016 at 14:14 - Reply

   W tej chwili zmiana roszczenia już nic nie da. Natomiast mogę Panią uspokoić, gdyż w sprawach z zakresu prawa pracy koszty są ustalane o przepis szczególny. W Pani sprawie będzie to 120 zł, co chroni w przypadku przegranej, natomiast jest niekorzystne w przypadku wygranej.

 8. Justyna 7 sierpnia 2016 at 14:43 - Reply

  Witam . Jaki ponioslabym koszt, w przypadku wszczęcia przeciwko dłużnikowi alimentacyjemu , rownolegle do sprawy karnej, sprawy cywilnej o zwrot zaległych alimentow?? Bo wiem ze przysługuje pokrzywdzonego takie prawo. Niestety nie wiem jakie to są koszty. Będę wdzięczna za odp. Pozdr.

  • adwokat Maciej Organiściak 9 sierpnia 2016 at 14:17 - Reply

   Koszty w sprawach alimentacyjnych są regulowane przepisem szczególnym, nieco odmiennie niż w powyższym artykule. Jeżeli jest Pani uprawniona do alimentów to Pani będzie przysługiwał zwrot kosztów zastępstwa tak jak wskazano w artykule, natomiast w przypadku przegrania sprawy poniesie Pani koszty jedynie 120 zł. Natomiast jeśli jest Pani dłużnikiem alimentacyjnym to wtedy jest Pani po tej mniej korzystnej stronie.

 9. Agnieszka 24 sierpnia 2016 at 14:34 - Reply

  Czy powódka w sprawie o alimenty, której sąd oddalił powództwo, musi zwracać pozwanemu koszty procesu? Co się na te koszty składa, jeśli pozwany reprezentowany był przez prawnika? Czy w przypadku wniesienia apelacji istnieje możliwość zwolnienia przez sąd odwoławczy z tych kosztów np. z uwagi na trudną sytuację materialną?

 10. Andtzej 5 września 2016 at 12:07 - Reply

  Witam.Prowadze z siostrą spór o opiekę nad matka.Sad na mój wniosek ubezwłasnowolnienie mamę całkowicie..
  Czy mogę się domagać od siostry zwrotu
  kosztów.

 11. ELZBIETA 10 września 2016 at 22:26 - Reply

  dzien dobry OD MAJA BR.WALCZE Z FIRMA PROFI CREDIT O ZWROT SKLADKI Z TYTULU UBEZPIECZENIA HISTORIA JEST JUZ DLUGA I POKAZUJE TYLKO OSZUKANCZY TRYB PRACY TEJ FIRMY.W MIEDZY CZASIE DOSTALAM POZEW SADOWY OD FIRMY PROFI CREDIT SPLACILAM CALOSC KWOTY KTORA POZYCZYLAM RAZEM Z DOLICZONYMI KOSZTAMI PROCESU SADOWEGO-W SIERPNIU B,R,PONOWNIE PRZYSZLO DO MNIE PISMO Z SADU ZE ROSZCZENIE POWODA CZYLI FIRMY PROFI CREDIT UZNANE ZOSTAJE ZA NIESLUSZNE I TYM SAMYM ODDALONE.BARDZO PROSZE ODPOWIEDZIEDZI MI CZY MAM PRAWO STARAC SIE OD TEJ FIRMY ZWROTY KOSZTOW PROCESU -BEDE BARDZO WDZIECZNA DZIEKUJE

  • Kasia 14 grudnia 2016 at 15:41 - Reply

   Witam serdecznie,

   Również chciałabym założyć sprawę tej oszukańczej firmie i szukam adwokata, który już miał z nimi do czynienia. Czy mogłabym prosić o jakieś polecenie?

   • adwokat Maciej Organiściak 18 grudnia 2016 at 21:31 - Reply

    Witam, Pani Katarzyno zapraszam do kontaktu.

 12. jan 12 listopada 2016 at 12:08 - Reply

  Stronie przeciwnej zwróciłem koszty do adwokata który ją reprezentował,bo zwróciłem sie z prosba o podanie konta przeciwnika,a ten polecił mi bym wpłacił na konto kancelarii i tak zrobiłem.Teraz dostałem od komornika wezwanie do zwrotu tych kosztów.Czy strona przeciwna powinna przed wydaniem klałzuli wysłac wezwanie do zapłaty.Co mam teraz zrobic?

 13. Maja 16 listopada 2016 at 13:15 - Reply

  Witam
  mam pytanie odnośnie skierowania sprawy z powództwa cywilnego przeciw firmie, w której trenuje mój syn . Kilka miesięcy temu podczas treningu jeden z uczestników treningu wykopał piłkę tak wysoko, ze przeleciała ona przez b.wysoką siatkę spadając na moje lusterko w aucie i je urywając. Firma ta podpisała oświadczenie ze z jej OC szkoda ta zostanie naprawiona ale okazało sie ze polisa ta zawiera 500 zł franszyzy redukcyjnej, której nie jestem w stanie w żaden sposób od firmy wyegzekwować. (szkoda została naprawiona w warsztacie samochodowym (bezgotówkowo z PZU) ale pomniejszona wypłata została na rzecz tego warsztatu o 500 zł-teraz to ten warsztat mnie wzywa do zapłaty tych 500 zł) . Czy ewentualnie mogę np. nie płacić na rzecz tej firmy kilku składek za treningi dziecka i w ten sposób rozliczyć sobie należną kwotę? ( czy firma może podać mnie w tedy do sądu jako dłużnika-czy te kwoty sie kompensują? ) czy ewentualnie muszę skierować sprawę do sądu( jeśli tak to do jakiego i jakie koszty na wstępie poniosę)
  Wiem ze kwota jest niewielka ale właśnie firmy na to liczą ze nikt nie będzie szedł do Sądu z taka niewielka sumą i wykorzystują to nie płacąc należnej franszyzy redukcyjnej.
  Bedę wdzięczna za odpowiedź i wskazówki

  • adwokat Maciej Organiściak 28 listopada 2016 at 21:04 - Reply

   Co do zasady nie powinna Pani tak robić. Powinna Pani pozwać ich właśnie o tę różnicę w naprawie, czyli o 500 zł. Koszt złożenia pozwu do sądu to 5% dochodzonej kwoty.

 14. Maria 16 listopada 2016 at 23:16 - Reply

  Witam serdecznie .Kupiłam połowę domu ,założyłam sprawę sądową Pani która mi sprzedała te połowę domu o zwrot kosztów (kosztorys na 21,200 zł )Który to wynika z tego gdyż Pani ta nie zrobiła faktycznie rozdzielczości domu na dwa poszczególne lokale mieszkalne ,a zrobiła to tylko na papierze wręczając nam tylko zaświadczenie że lokal jest wyodrębniony jako samodzielne mieszkanie , ukrywając przed nami dokumenty takie jak projekt budowlany , w którym napisane jest .Z uwagi na to że budynek zamieszkiwany jest przez dwie rodziny ,wewnętrzne instalacje sanitarne ,gazowa,elektryczna oraz ogrzewanie przystosowane są do odbioru przez dwa odrębne lokale W związku z powyższym nie ma wymogu wykonywania żadnych robót instalacyjnych. Po otrzymaniu pieniędzy ze sprzedaży Pani owa została na starych przyłączach ,a my pozostaliśmy bez ,gazu,wody,centralnego ogrzewania.Pytanie mam takie w Sadzie rejonowym występowałam bez prawnika sama ,sprawę oddalono tylko dlatego że nie powołałam biegłego sądowego.Złożyłam apelację .Dom jest kupiony na mnie i na męża jako małżonkowie.Jakie mogę ponieść koszty za wynajęcie prawnika do sprawy apelacyjnej.Ponieważ słyszałam że prawnik może zażyczyć sobie ode mnie osobną kwotę i Osobno od męża za reprezentowanie nas przed Sadem Okręgowym.Interesuje mnie jak to wygląda w całości łącznie z prowadzeniem sprawy .DZIĘKUJĘ .

  • adwokat Maciej Organiściak 28 listopada 2016 at 21:33 - Reply

   Musi Pani się skontaktować z danym adwokatem i ustalić owe koszty – jest to kwestia indywidualna.

 15. Barbara 7 grudnia 2016 at 19:15 - Reply

  Witam. Pozwałam ojca mojego dłužnika w skardze pauliańskiej, w której wniosłam oprócz unieważnienia umowy o zwrot kosztów z innego tytułu, z których chcę teraz się wycofać. Dodam, że odbyło się jedno posiedzenie sądu na mój wniosek o zawrcie ugody, do której nie dodzło. Czy mogę jeszcze zmienić pozew bez konsekwencji poniesienia kosztów, jeśli sąd nie wyznaczył jeszcze daty rozprawy, ale jest już dpowiedź na pozew?

  • adwokat Maciej Organiściak 18 grudnia 2016 at 21:24 - Reply

   Niestety nie może się już Pani sama wycofać. Jedynie można próbować wycofać się w ramach „ugody” – Pani się wycofa, a on zrezygnuje z kosztów.

 16. Ania 12 grudnia 2016 at 13:46 - Reply

  jaki jest czas na zapłacenie odszkodowania dla małżonka za szkody moralne w przypadku zdrady ?

  • adwokat Maciej Organiściak 18 grudnia 2016 at 21:24 - Reply

   Takowe odszkodowanie nie istnieje.

 17. Monika 4 stycznia 2017 at 23:03 - Reply

  witam w grudniu ubieglego roku potracilam pania ktora wychodzila z tramwaju. Przyznalam sie do winy byla jedna sprawa natomiast poszkodowana reprezentuje biuro ktore wywalcza od ubezpieczyviela wyzsze odszkodowanie . Adwokat z tej firmy byl rowniez na sprawie zostaly zasadzone koszty zastepstwa procesowego w kwocie 1200 zl natomiast zadoscuczynienie 1000 zl ( jest to dosc zabawne poniewaz zadoscuczynienie kest nizsze od kosztow zastepstwa… ale mniejsza o to ) czy moge sie domagac od ubezpieczyciela pokrycua tych kosztow czy firma adwokacka powonna sie zwrocic bezposrednio do ubezpeczyciela o pokrycie takowych kosztow ?

  • adwokat Maciej Organiściak 8 stycznia 2017 at 19:41 - Reply

   Niestety opierając się na Pani danych nie mogę udzielić odpowiedzi, bo sprawa jest niejasna. Jeżeli to była sprawa cywilna to można się zwrócić do ubezpieczyciela – powinien on brać udział w sprawie (a przeważnie to on jest samym pozwanym). Ponadto zasądzone zadośćuczynienie w kwocie 1000 zł nijak się ma do kosztów 1200 zł, bo dla takiej kwoty są widełki 500 – 1500 zł i koszty w wysokości 360 zł.

 18. Wiesława 8 stycznia 2017 at 20:25 - Reply

  Sąd I instancji przy podziale majątku nie rozliczyl moich kosztów na kwotę ponad 10tys.zlożylam apelacje. Sąd II instancji uznał te roszczenia. Czy mogę zwrócić się do sądu o zwrot kosztów apelacji i kosztów dojazdu na rozprawy związane z apelacja?

  • adwokat Maciej Organiściak 11 stycznia 2017 at 21:03 - Reply

   Wniosek o zwrot kosztów powinien być zawarty w apelacji lub zgłoszony ustnie na rozprawie apelacyjnej. Teraz już jest za późno jeżeli takowego żądania nie było.

 19. gentleman 10 stycznia 2017 at 21:08 - Reply

  w jaki sposób mogę uzyskać zwrot całości kosztów? Opis sytuacji:
  Pozywam Gminę o zwrot nienależnego świadczenia w wysokości 1900zł + odsetki. Sprawę wygrałem ale moje rzeczywiste koszty na radcę prawnego wyniosły 3000zł + vat. Jak mogę uzyskać całość?

  • adwokat Maciej Organiściak 11 stycznia 2017 at 21:05 - Reply

   Należało wnosić o zasądzenie owych kosztów i załączyć do pozwu fakturę VAT dokumentującą poniesione koszty na radcę prawnego. Generalnie jednak sądy niechętnie przyznają większe koszty niż wynikające z ustawy.

 20. Wiesława 12 stycznia 2017 at 17:02 - Reply

  Witam.
  patrząc na poczynania Sądu obawiałam się wystąpić w trakcie.sprawy.CIągle piszę zażalenia. Na uzasadnienie postanowienia czekałam ponad 3m -ce.Po zażaleniu łaskawie sąd mi odp.NIe uznał subkonta do podziału , uzgodnień nie zapisywał wiec potem sobie pozmieniał , przy podziale mebli komplet wypoczynkowy dał eks bez fotela, sąd apel. po miesiacu odp.na postanowienie wręczając mi go na rozprawie 10.01 z terminem tyg.na zażalenie a 13.01.ma wydać wyrok nie
  czekając np.na moje zażalenie.Wiecej takich przykładów by było.sprawa toczy się ponad 3llata. Wezwania nie otrzymywalam bo wysylane byly na zly adres , blad w numerze domu.Czy jest jakieś zadośćuczynienia na przewlekła postanowienia?

 21. Wiesława 12 stycznia 2017 at 17:07 - Reply

  Czy mogę wystąpić o zadośćuczynienia od sądu na przewlekłość postępowania i zszargane nerwy?

 22. Jacek 13 stycznia 2017 at 15:14 - Reply

  Sprawa w sądzie cywilnym dotycząca spadku nie odbyła się, ponieważ w dniu kiedy miała się odbyć sędzia zadzwonił i poinformował, że jest chory i będzie na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym kto powinien zwròcić koszty podròży obydwu stron postępowaniu.

 23. Anna 13 stycznia 2017 at 15:26 - Reply

  Występuję do sądu z pozwem o rozdzielność majątkową. Pozew napisze adwokat. Będzie też ze mną w sądzie.
  Jakiej opłaty od adwokata mogę się spodziewać? Wiem, że wszystko jest sprawą indywidualną ale może mógłby pan określić jakieś przybliżone widełki ?
  Pozdrawiam

 24. Marek 14 stycznia 2017 at 16:05 - Reply

  W sadzie 1 instancji w sprawie gospidarcej zapadl dla mnie korzystny wyrok(bylem powodem w sprawie) druga strona zlizyla apelacje, sprawa wrocila do 1 instancji. Kolejny wyro w sadzie rwjonowym dla moja korzysc i kolejna apelacja. Sad okregowy na sprawie apelacyjnej nagle oddalil moje powodztwo i zasadzil zwrot kosztow steonie przeciwnej. Czy to juz koniec czy moge jeszcze walczyc? Sprawa dottczyla 40 tys zl

  • adwokat Maciej Organiściak 15 stycznia 2017 at 14:49 - Reply

   Niestety to już koniec, gdyż nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej przysługuje dopiero od 50 000 zł wartości przedmiotu zaskarżenia.

 25. Grazyna Nowicka 31 stycznia 2017 at 07:33 - Reply

  Witam. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Wygrałam poprzez ugode sprawę z PZU o zbyt małe odszkodowanie za uszkodzony samochód podczas kolizji na kwotę 12.000 zł. Moja umowa słowna z adwokatem ustalała jego wynagrodzenie na 20% plus WAT od wygranej kwoty. Ugoda przyznawała mi odszkodowanie w wysokości 12.000 oraz zwrot dla powoda kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w wysokości 3.302,50.
  Adwokat przelał na moje konto 12.302,50 potrącając sobie od razu 3000 zł. ponad to musiałam zapłacić adwokatowi 2,950 zł. gotówką .
  Bardzo proszę o wyjaśnienie czy jest to prawidłowe postepowanie adwokata, bo wg mojej oceny płacę 2 razy.
  Łącze pozdrowienia. Grażyna Nowicka

  • adwokat Maciej Organiściak 1 lutego 2017 at 10:21 - Reply

   Powinna Pani wyjaśnić tę kwestię ze swoim pełnomocnikiem. Podstawą jest łącząca Państwa umowa. Problem tylko w tym, że była ona ustna i teraz zapewne każde z Państwa będzie twierdziło, co innego w zakresie tego jak się umawiało z drugą stroną.

 26. Monika 25 lutego 2017 at 14:56 - Reply

  Witam
  Mam pytanie związane z kosztami sądowymi w sprawie o dział spadku. Sąd I instancji zasądził kwotę około 7600 zł. Jest to kwota koszty sądowe+ zwrot zastępstwa sądowego radcy prawnego strony przeciwnej. Czy kwota ta jest naliczana od całej wartości spadku czy ewentualnie może być naliczona tylko od części o którą ubiega się strona zainteresowana?. Mam również kolejne pytanie czy błędnie naliczone koszty sądowe mogą być podstawą skargi kasacyjnej?

 27. Maria 2 marca 2017 at 13:27 - Reply

  Witam! mam takie pytanie były chłopak twierdzi ze jestem mu winna pieniądze w wysokości 330 zł. chce on związku z tym wnieść sprawę do sadu. jakie byłyby ewentualne koszty gdybym przegrała spraw? dodam ze pożyczyłam od niego zaledwie 200 zł które już otrzymał na konto.

 28. Dzidek 4 marca 2017 at 16:29 - Reply

  Śnieg i lód spadając z dachu uszkodził mi samochód wart 5300zł Zarządca zgadza się ze szkodą i chce pokrycia ze swojej polisy OC szkody ,ale ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania .Jakie koszty poniosę jak założę sprawę Cywilną i ile zapłacę za adwokata ?Samochód ze względów ekonomicznych nie nadaje się do naprawy.mam całą dokumentację szkody,świadka itd.

  • adwokat Maciej Organiściak 9 marca 2017 at 22:33 - Reply

   Witam, powinien Pan pozwać w takim przypadku bezpośrednio wspólnotę czy spółdzielnię – nie wiadomo jaką umowę OC takowa posiada i może faktycznie ubezpieczyciel nie musi płacić odszkodowania, gdyż np. nie odpowiada za szkody wyrządzone „przez śnieg”.

 29. Dzidek 11 marca 2017 at 07:22 - Reply

  Witam ,Panie Macieju ubezpieczyciel odmówił wypłaty z polisy wspólnoty w związku z czym pozwałem zarządcę,który potwierdził wyrządzenie szkody.Nie wiem jaką polisę ma zarządca.W takim rażie kto odpowiada za spadający śnieg.?

  • adwokat Maciej Organiściak 12 marca 2017 at 00:32 - Reply

   Pana polisa nie interesuje. Odpowiada bezpośrednio osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody i to ona będzie płaciła. Polisa pozwala mu jedynie odzyskać te pieniądze z danego ubezpieczenia – ale Pana to czy dana osoba jest ubezpieczona, co do zasady nie interesuje. Jedynie warto wskazać, że ubezpieczyciel jako duży zakład jest na pewno wypłacalny, a bezpośredni sprawca szkody już niekoniecznie.

 30. mario 21 marca 2017 at 19:47 - Reply

  Czy z toczącej się sprawy o podział nakładów z nieruchomości strona powodowa może się wycofać w dowolnym momencie?
  Jak zapobiec takiej sytuacji by w sprawie, w której strona powodowa (czująca że sprawę przegrywa) nie mogła wycofać się ze sprawy.

  • mario 23 marca 2017 at 23:33 - Reply

   Wypytałem tu i tam.
   W takiej sytuacji mogę wnieść sprzeciw.
   Dziękuję.

 31. Bartłomiej 10 kwietnia 2017 at 12:03 - Reply

  Witam.
  Mam zamiar założyć sprawę o sprzedaż nie sprawnego samochodu, kwota zakupu nie jest może bardzo duża bo 3100 ale po zapewnieniach sprzedającego ” auto jest do jazdy” faktycznie nadaje się do kapitalnego remontu silnika.
  Jakie czekają mnie koszty ? założenie sprawy, adwokat prowadzący sprawę czy może jeszcze coś czego nie wiem ?
  Dziękuję

 32. Czarna 15 kwietnia 2017 at 17:05 - Reply

  Witam, miesiąc temu wróciłam do sadu 600zl za rozwód ile się czeka żeby sad wysłał pozew do pozwanego?

  • Czarna 15 kwietnia 2017 at 17:06 - Reply

   Miało być wplacilam do sadu 600zl

  • adwokat Maciej Organiściak 17 kwietnia 2017 at 18:26 - Reply

   Zależy od sądu – od kilku tygodni do kilku miesięcy.

 33. Ania 15 kwietnia 2017 at 19:31 - Reply

  Witam podpisałam umowę z adwokTem na reprezentowanienue w sprawie spadkowej , z umowy wynika że zapłacę 20% w razie wygranej od wartości spadku. Czy zapłacę adwokatowi te 20% przed opłatą skarbową czy po ?

  • adwokat Maciej Organiściak 17 kwietnia 2017 at 18:27 - Reply

   Te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. Natomiast o szczegółach umowy najlepiej rozmawiać ze swoim adwokatem.

 34. Ola 18 kwietnia 2017 at 12:27 - Reply

  Witam,
  Moja sprawa dotyczy alimentów. Mianowicie w listopadzie 2015 mój mąż najpierw złożył wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy nim, następnie wiedząc już, że w Sądzie Okręgowym jest złożony przeze mnie pozew o rozwód w styczniu 2016 wniósł w sądzie rejonowym sprawę o alimenty wraz z zabezpieczeniem. Zabezpieczenie zostało uznane, sprawa zawieszona ze względu na fakt, że jednocześnie toczyła się sprawa rozwodowa. W grudniu 2016 roku zapadł wyrok rozwodowy z mojej winy, dziecko pozostało przy ojcu, alimenty w kwocie 450zł zostały podtrzymane. Zostałam zobowiązana przez Sąd do zwrotu kwoty 1097zl na rzecz byłego męża. Myślałam, że sprawa już zakończona, tymczasem dostałam wezwanie na sprawę o alimenty z sądu rejonowego gdyż została ona z urzędu odwieszona. Były mąż w pozwie o alimenty domagał się zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Moje pytanie brzmi- jeżeli Sąd Okręgowy przy rozwodzie rozwiązał kwiestie alimentów i już w tej sprawie zostałam obciążona kosztami procesu, czy teraz Sąd Rejonowy może także mnie takimi kosztami obarczyć? Jeśli tak to ile one mogą wynosić?

 35. Karolina 19 kwietnia 2017 at 07:49 - Reply

  Witam mój mąż dostał pozew od poręczyciela pożyczki o zwrócenie kosztów że to on spłacił pożyczkę gdzie to mąż spłacał jemu a on do banku. Pożyczka spłacona została dwa lata temu a on ubiega się od nas zwrotu 32000zł jak byśmy mieli spłacić ją po raz kolejny. Proszę o pomoc czy ja musze na rozprawę iść z adwokatem

  • adwokat Maciej Organiściak 19 kwietnia 2017 at 23:29 - Reply

   To już Pani decyzja czy potrzebuje Pani adwokata. Natomiast z tego co Pani pisze to sprawa może być skomplikowana i ryzykują Państwo ewentualną przegraną.

 36. Beata 19 kwietnia 2017 at 11:05 - Reply

  Witam, mam pytanie o koszty postępowania sądowego. Odbyła się sprawa założona przez jedną osobę o przejęcie całości spadku(nieruchomość), wyrokiem sądu ta osoba ma spłacić wszystkich pozostałych spadkobierców. Czy kosztami postępowania sądowego mogą być objęci wszyscy spadkobiercy czy tylko osoba która wniosła pozew do sądu?

  • adwokat Maciej Organiściak 19 kwietnia 2017 at 23:30 - Reply

   Jeżeli to sprawa prowadzona w trybie nieprocesowym to kosztami powinni być objęci wszyscy uczestnicy.

 37. Kolizja 8 maja 2017 at 11:42 - Reply

  Witam.
  Po nieprzyjętym mandacie w wysokości 250zł sprawa została przekazana do sądu.
  Jakie max. koszty mogę ponieść jeśli sąd uzna moją winę ?

 38. Marek 12 maja 2017 at 02:09 - Reply

  Witam. W ubiegłym roku wygrałem sprawę o zniesienie alimentów na byłą żonę , po 6 miesiącach od uprawomocnienia się wyroku była żona ponownie wystąpiła z pozwem o alimenty powołując się na chorobę i niedostatek z powodu braku możliwości podjęcia pracy. W pozwie poświadczyła nieprawdę ponieważ w rzeczywistości od kilku lat wyjeżdża do pracy za granicą, był to jeden z głównych powodów zniesienia alimentów. Trzy dni po złożeniu pozwu w sądzie ponownie wyjechała na kilku miesięczny kontrakt do Niemiec i przebywa tam nadal. Ja od 10 lat mieszkam za granicą i nie mogę stawiać się osobiście na rozprawach w Polsce dlatego będę musiał wynająć adwokata który mnie będzie reprezentował w sądzie i tu moje pytanie :
  Czy w przypadku kiedy powódka nie stawia się na sprawie w której złożyła pozew jest traktowana jako strona przegrana ? I czy w takim przypadku przysługuje zwrot kosztów procesu czyli : koszt tłumaczenia dokumentów i koszt zastępstwa procesowego ?

  • adwokat Maciej Organiściak 16 maja 2017 at 21:56 - Reply

   Nie ma żadnego obowiązku stawiennictwa na rozprawie – jako powódka może jej nie być i może wygrać sprawę. Niestety Panu jako pozwanemu w sprawie o alimenty przysługują zryczałtowane koszty za adwokata, które są minimalne.

 39. Wierzyciel 16 maja 2017 at 18:40 - Reply

  Witam. Potrzebuje porady w sprawie cywilnej. 3 lata temu sprzedalem grunt rolny. Kupujacy placil mi w ratach. Na ta chwile zostalo mu do zaplaty 18 tys i od prawie pol roku zerwal ze mna kontakt. Unika mnie i klamie ze nie ma pieniedzy a mam dowody na to ze to nieprawda. procz aktu notarialnego jest nagranie telefonem ktore posiadam na ktorym dluznik mowi wyraznie ze ma dlug u mnie i potwierdza sume. Prosze poradzic czy moze byc to dobry dowod w sprawie? Bo juz brak sil.

  • adwokat Maciej Organiściak 16 maja 2017 at 21:57 - Reply

   Oczywiście jest to jak najbardziej dowód do sprawy.

 40. Majka 18 maja 2017 at 17:24 - Reply

  Witam. Mialam ostatnio kolizje. Sprawa trafiła na policję. Sprawę na policję zgłosiłam ja. Ponieważ pani która nie ustąpiła mi pierwszeństwa twierdzi ze to moja wina. Sprawa pewnie skończy sie w sądzie. Jakie sa koszta takich spraw? I jakie koszta musi ponieść osoba przegrana jeśli sprawa zakończy sie na jednej sprawie? Dziekuje i pozdrawiam

 41. Ilona 10 lipca 2017 at 11:09 - Reply

  Witam,

  Jestem właśnie w trakcie zakładania sprawy byłemu partnerowi za koszty spłaty wspólnego kredytu za mieszkanie (kredyt jest wspólny, płacę tylko ja), oraz koszty opłat Wspólnoty mieszkaniowej (mieszkanie należy do nas obojga, natomiast wszelkie opłaty ponosze również tylko ja). Jednym słowem, mój poprzedni partner jest w połowie właścicielem mieszkania, natomiast wszelkie koszty ponosze tylko ja. Sprawa zakładana na około 18 000 zł, adwokat chce 2000 zł za sprawę + kolejne 2000 zł za wygraną. Ile według Pana dostanę zwrotu kosztów od pozwanego za wygraną sprawę? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 42. Adam 14 lipca 2017 at 09:52 - Reply

  witam,mam zalozony pozew o alimenty i roszczenia z tym zwiazane,jednak po badaniach dna okazalo sie ze nie jestem ojcem,i teraz dostalem pismo o cofnieciu pozwu wraz z rzeczeniem sie roszczenia,czy mam sie zgodzic czy nie na cofniecie.I jeszcze jedno dalsza czesc pisma ,jdzialajac w imieniu wlasnym wnosze o przyznanie kosztow pomocy prawnej udzielonej powodcce,oswiadczam ze koszty nie zostaly pokryte przez strone,kto ma pokryc te koszty?

 43. Mariusz 14 lipca 2017 at 12:46 - Reply

  Witam. Chciałbym wnieść wniosek o egzekucję kontaktów z synem. Matka dziecka od czasu ugody sądowej w sprawie kontaktow nie wykonała ich ponad 40 razy wymyślając różne historie. Czy mogę wnioskować o nałożenie grzywny za dotąd nie wykonane kontakty czy tylko za te które nie wystąpią dopiero?

 44. ksenia 18 lipca 2017 at 19:36 - Reply

  Witam.
  Czy po zakończeniu sprawy o podział majątku po rozwodzie będę musiała ponieść koszty adwokata wynajętego przez wnioskodawcę. Ja nie miałam adwokata ze względów finansowych. Wiem ,ze koszty sądowe (1000zł) oraz biegłych pokrywamy po połowie ,ale dlaczego mam pokryć koszty adwokata ?Podział był dokonany wg naszych wniosków i mniej więce w równych częściach. Dziękuję

 45. Ryszard Zamora 5 października 2017 at 09:15 - Reply

  Witam, Wyłożyłem pieniądze na wykup mieszkania komunalnego, które to kobieta które dokonała zakupu ( miała zniżkę) miała mi przekazać bezpłatnie po pięciu latach, teraz jednak wycofała się ze wszystkiego, Czy mam prawo domagać sie zwrotu pieniędzy za wykup (podpisała mi taki ,,papier), kosztów remontu tego mieszkania, oraz płaconego przez te lata funduszu remontowego ? Pozdrawiam

 46. wieska 17 października 2017 at 11:35 - Reply

  Witam.Czy koszty zastępstwa procesowego przy podziale majątku będą rozliczane po połowie.pomiedzy wnioskodawcę a uczestnikiem.? Czy koszt apelacj w kosztach postępowania wchodzi do rozliczenia pomiędzy uczestników .Dziękuję

  • adwokat Maciej Organiściak 17 października 2017 at 21:28 - Reply

   Tak, co do zasady koszty są rozliczane po połowie. Odnośnie apelacji to zależy, co jest skarżone – sąd może obarczyć kosztami jednego z uczestników.

 47. wieska 18 października 2017 at 13:29 - Reply

  Witam. W postępowaniu nieprocesowym każdy uczestnik pokrywa koszty ze swoim udziałem. Nie istnieje obowiązek zwrotu .czy art 520par. 1kpc tego nie gwarantuje.?dlaczego ja mam pokrywać koszty adwokata str.przeciwnej? W sprawach działowych nie istnieje sprzeczność interesów- to nie jest sprawą procesowa. A koszty apelacji która została uznana tez ma ponieść skarżący? Pozdrawiam

 48. Z.S. 6 listopada 2017 at 12:05 - Reply

  Witam. Pozwana wydala pieniadze na tlumaczenia dokumentow niezbedne jako dowody w sprawie o alimenty. Czy moze zazadac zwrotu tych kosztow? czy sad przy wygraniu przez nia sprawy moze zasadzic od powoda zwrot poniesionych przez pozwana kosztow?
  Pozdrawiam.

 49. Małgorzata Kowalska 11 listopada 2017 at 09:15 - Reply

  Witam, bardzo cenny artykuł.
  Po przyznaniu przez sąd zabezpieczenia alimentacyjnego ojciec dziecka podpisał pełnomocnictwo z adwokatem, złożył zażalenie do zabezpieczenia alimentów oraz w odpowiedzi na pozew zawnioskował o „zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów w postępowaniu odwoławczym w tym kosztów zastępstwa procesowego wedle norm przypisanych”. Na jakich zasadach można wnioskować o oddalenie takiego wniosku?
  Pozdrawiam.

 50. Babiarz Marek 21 listopada 2017 at 09:35 - Reply

  Witam Pana
  Nasza firma pozwał dłużnika o zapłatę , przegraliśmy w I instancji. Złozyliśmy apelację którą też niestety przegraliśmy uzasadnienie wyroku II instancji otrzymaliśmy parę dni temu , koszty są nam znane , proszę o info kiedy najpóźniej musimy zwrócić stronie pozwanej koszty procesu i jak sprawdzić czy w ogóle strona wystąpiła o zwrot kosztów .
  z góry dziękuję

 51. KMMM 27 listopada 2017 at 21:16 - Reply

  Witam,
  mam pytanie odnośnie kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych w sądzie apelacyjnym. Czy jeśli wyrok jest prawomocny to muszę od razu przelać pozwanemu wskazaną w wyroku kwotę? Czy jeśli złożyłam wniosek o uzasadnienie wyroku to mogę poczekać na to uzasadnienie i wtedy złożyć zażalenie/ prośbę o zmniejszenie tych kosztów?

  • adwokat Maciej Organiściak 28 listopada 2017 at 18:43 - Reply

   Wyrok Sądu apelacyjnego jest natychmiast prawomocny i trzeba od razu zapłacić koszty. Czekanie na uzasadnienie nic nie zmienia – druga strona może wziąć klauzulę wykonalności i oddać wyrok do komornika.

 52. Anna Morawiec 12 grudnia 2017 at 18:42 - Reply

  Czy Moge sie domagac zwrotu 500zl Ktore wplacilam na rozpoczecie sprawy w wydziale Cywilnym
  Powodztwo oddalone I nie Zostalam obciazona obowiazkiem zwrotu kosztow procesu

  • adwokat Maciej Organiściak 13 grudnia 2017 at 14:57 - Reply

   Opłata od pozwu to koszty sądowe – one, co do zasady nie podlegają zwrotowi. Jest to niejako zapłata za pracę sądu. Nie została Pani obciążona kosztami sądowymi, bo już je Pani uiściła więc wszystko się zgadza. Natomiast druga strona zapewne nie miała pełnomocnika i dlatego nie zostały zasądzone koszty zastępstwa adw dla drugiej strony (lub na zasadach słuszności sąd Panią z tych kosztów zwolnił).

 53. Adam 18 grudnia 2017 at 17:43 - Reply

  Witam,
  Zlozylem pozew o zaplate w zwiazku z uszkodzeniem samochodu – kwota oferowana przez pozwanego to tylko polowa, ktora potrzebuje na naprawe w ASO.
  Niestety nie uwzglednilem w pozwie malzonki, ktora jest wspolwlascicielem auta. Pozwany to zauwazyl I obecnie oferuje tylko 50% kwoty ktora pierwotnie chcial zaplacic.
  Czy sensowne w tym przypadku jest cofniecie pozwu I zlozenie nowego wspolnie z zona? Czy jestem narazony na koszty zastepstwa procesowego (nie bylo jeszcze rozprawy, bedzie za 3 tygodnie) ?
  Bede wdzieczny za odpowiedz

  • adwokat Maciej Organiściak 22 grudnia 2017 at 21:14 - Reply

   Przy cofnięciu ponosi Pan koszty, jeżeli takowe będą. Natomiast samo stanowisko pozwanego jest sporne – każdy ze współwłaścicieli może dochodzić całego roszczenia, w tym przypadku całego odszkodowania.

 54. Monika 21 grudnia 2017 at 15:39 - Reply

  Witam, czy jeśli ojciec płaci alimenty na dzieci, ale matka uważa, że są zbyt niskie i założy sprawę jest szansa, że będzie musiał ponieść koszty sądowe. Jeśli tak to co o tym decyduje?

 55. Krzysztof 25 grudnia 2017 at 15:31 - Reply

  Dzień dobry
  Byłem pracownikiem(kierownikiem) w pewnej spółce akcyjnej. Nie godząc się na drastyczne zwolnienia moich pracownikow sam uległem temu procesowi i pracodawca po moim powrocie z urlopu zwolnił mnie. Sprawę skierowałem do sadu pracy i ja wygrałem .Pozwana odwołała się od wyroku , ale sad wyrok utrzymał w mocy. W uzasadnieniu wyroku określono , że pracodawca między innym dopuścil się wobec mnie dyskryminacji. Sprawę skieiwalem w drugim procesie do sadu pracy i ją wygrałem, a sad w uzasadnieniu wyroku wskazał , że zwolnienie mnie miało charakter dyskryminacji przez pracodawcę. Niestety jeśli brać pod uwagę zadość uczynienie to wyrok mnie pod tym względem rozczarował. Tu moje pytanie:, czy mogę w procesie cywilnym dochodzić o znaczne odszkodowanie i czy Pan podjął by się reprezentiwać mnie w tej sprawie?
  Pozdrawiam Krzysztof

 56. Danuta 8 stycznia 2018 at 16:38 - Reply

  Witam
  Mój syn wytoczył sprawę o zapłatę drugiej żonie dziadka.Kobieta ta mieszkała z dziadkiem 10 lat i miała z nim ślub.Starała się o zachowek ale z tego względu,że po śmierci swojego męża mieszkała 10 lat bez uiszczenia właścicielowi opłaty (syn ma postanowienie nabycia spadku i jest wpisany w księgi wieczyste jako właściciel) za lokal sąd oddalił jej pozew.Syn wniósł sprawę o zapłatę za bezumowne korzystanie z tego mieszkania ,przegrał w pierwszej instancji .Pisaliśmy odwołanie i w drugiej instancji również wyrok był dla niego niekorzystny i koszty sądowe do zapłaty to 1200 zł .Proszę o informację czy musimy zapłacić za przegraną sprawę w pierwszej instancji (jej adwokatowi)
  z poważaniem Danuta

 57. Agnieszka 16 stycznia 2018 at 21:06 - Reply

  Dzień dobry

  Piszę ponieważ, chciałabym uzyskać informację. Sprawa została wygrana i zasądzone zostały koszty zastępstwa procesowego na moją rzecz, Adwokat miał pełnomocnictwo ale nie mieliśmy spisanej umowy co do wynagrodzenia.
  (tzn, umówiliśmy się na pewną kwotę na tzw.”gębę” ) teraz adwokat żąda zwrotu całych kosztów zastępstwa procesowego. Czy należą mu się w całości.

  Dziękuję za odpowiedź

 58. Janusz 24 stycznia 2018 at 14:16 - Reply

  Proszę o pomoc, czy w takiej sprawie mozna wygrać i jakie to koszty. Szukam adwokata. Wydawnictwo nie chce zapłącić 12 tys. brutto z tytułu umowy o dzieło za napisanie książki. Książka została wydana, a ja nie dostałem nawet grosza. Właśnie wysłałem rachunek, jako niezbędny załącznik do umowy, ale jest problem z jego doręczeniem. Wydanwictwo to jednoosobowa firma. Słyszałem, że mozna wysłać nakaz zapłąty, ale też będzie problem z doręczeniem. Czy w tej sprawie jest szansa wygrać?

 59. Mrozek Jerzy 22 lutego 2018 at 16:41 - Reply

  Dzień Dobry
  mam zamiar wystapić do sądu przeciwko PZU Życie o zbyt niskie naliczenie waloryzacji świadczenia zawartego w 1988roku.Polisa zawarta na życie i dożycie wg. moich obliczeń powinienem otrzymac 15000,00 zł a zakład proponuje 2800,00 chcę wystąpić o sumę 15000,00 zł .Jakie koszty poniosę w związku z procesem

 60. Joanna 1 marca 2018 at 18:20 - Reply

  Dzień dobry. Proszę o pomoc. Muszę zwrócić koszty adwokackie przeciwnej stronie w procesie, który przegrałam. Nie mogę jednorazowo zwrócić całej kwoty i zaproponowalam wierzycielowi płatność w ratach, jednak on się nie zgadza i grozi egzekucją komorniczą. Czy jednak moze to zrobic skoro splace to w ratach?

  • adwokat Maciej Organiściak 6 marca 2018 at 21:41 - Reply

   Niestety wierzyciel może żądać zapłaty całej kwoty i może taką sprawę zgłosić do komornika. Rozłożenie spłaty na raty jest jedynie jego dobrą wolą.

 61. Ela 21 marca 2018 at 23:59 - Reply

  Dobry wieczór
  Wysłałam pewnemu Panu używany lecz sprawny sprzęt AGD. Po otrzymaniu stwierdził że jest uszkodzony i po poobijany. Poinformowałam go że ma prawo spisać protokół z firmą kurierską lecz nie chciał z tego skorzystać. Stwierdził że ma prawo zwrotu yowaru w ciągu 14 dni bez podawania jakiegokolwiek powodu i oczekuje odemnie zwrotu kosztów powyższego sprzetu jak i koszty przesyłek. Nie zgodzialam sie na to i Pan poinformował mnie że kieruje sprawę do sądu. Chcę zaznaczyć ze jestem osobą fizyczną. Kto w tym wypadku ma rację? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 62. bartek 22 marca 2018 at 08:50 - Reply

  Witam miałe sprawe z powuctwa cywilnego mojej ex ktora domagala sie odemnie 15 tys zl ale przedstawione dowody obalilem i sad mnie nie skazal. sad tez ustalil zr strony ponosza koszty swoje ( dziwnbe) ja zaplacilem prawnika 2 razy dojazd do sadu z niemiec ( 800km ) to jakas paranoja wydac pare tysiecy od tak sobie zeby dowiesc swojej niewinnosci czu mam prawo domagac sie zwrotu poniesionych kosztow i na jakie sa paragrafy pozdr bartek

 63. Adrian 10 maja 2018 at 14:15 - Reply

  Witam czy nie otrzymanie wyroku w sprawie cywilnej zalozonej przez osobe za 1300zl upowaznia komornika do naliczenia mi 3000tys zl. Jak ja nie otrzymałem żadnego wyroku do reki jako pozwany.

  • adwokat Maciej Organiściak 12 maja 2018 at 10:25 - Reply

   Jeżeli wyrok nie był zaoczny lub nie był nakazem zapłaty to sąd sam z siebie żadnych wyroków nie wysyła. Wyrok jest wysyłany tylko na żądanie strony zainteresowanej.

 64. Joanna 13 maja 2018 at 12:23 - Reply

  Witam. Sprawa dotyczy ubiegania się o emeryturę w warunkach szczególnych. Sprawa swiadect była dość sporna więc zostali przesłuchani Świadkowie. Sad uznał że emerytura się nie należy, jednak sad apelacyjny przyznał emeryturę na co ZUS złożył skargę kasacyjna dodam że sprawa trwa już 2 lata i emerytura jest wypłacana miesiąc w miesiąc na konto. Sad najwyższy uznał skargę kasacyjna za zasadną skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd II instancji który wydał wyrok o przyznaniu emerytury dodatkowo wskazał w wyroku że emerytura się nie należy. Rozprawy jeszcze nie było, ale mam pytanie co do dalszych losów sytuacji kiedy sprawa zostanie przegrana. Wieżę się to że zwrotem wypłaconych do tej pory świadczeń wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów sądowych przedmiot postępowania 10540zl. Jakie koszty sądowe należy podnieś?

 65. Jan 17 maja 2018 at 11:55 - Reply

  Dzień dobry
  Pytanie odnośnie pokrycia kosztów postępowania sądowego po połowie. Były mąż mojej partnerki od długiego czasu nęka ją przeróżnymi sprawami. Obniżenie alimentów (przegrał), zaprzeczenie ojcostwa swojego dziecka w prokuraturze (przegrał), teraz o niepoczytalność byłej małżonki- ugryzła go, gdy zaatakował ją przy dzieciach, i zrobił obdukcję. Wyrok zostanie odczytany pod koniec maja (miejmy nadzieję, że znowu pomyślny). Sąd jednak nakazał zwrot kosztów sądowych po połowie. Nadmieniam, że ojciec uchyla się od płacenia alimentów, sytuacja matki nie jest najlepsza, a on ma wynajętego prawnika. Ponadto, zrezygnował z dobrze płatnej pracy, i przeszedł do takiej, gdzie zarabia prawie 3 razy mniej.. Widać tu ewidentne próby uprzykrzania życia przez byłego. Jakie są szanse, że odwołanie pozwanej odniesie skutek? Z góry dziękuję za odpowiedź

 66. Jadwiga 19 maja 2018 at 17:50 - Reply

  Witam. Założyłąm sprawę o alimenty na mnie od męża, ale obecnie chcę wnieść sprawę o rozwód.
  Czy będę musiała zapłacić mężowi za jego adwokata do sprawy alimentacyjnej?

  • Tomek 24 maja 2018 at 12:45 - Reply

   Witam
   Mam pytanie ponieważ ponad 7 miesięcy temu zostałem okradziony z danych osobowych (ksero dokumentów) Sprawcy zostali ustaleni i są w trakcie poszukiwań. Natomiast chciałbym najpierw wytoczyć sprawę firmą kurierskim chodzi o dwa banki PKO i Milenium które wysłały umowy na rachunki którzy używali złodzieje do nich na ich adresy. Złodzieje posiadali tylko moje ksero DO a mimo to kurierzy zostawili im umowy nie sprawdzając DO a na umowach widnieją moje podrobione podpisy.
   Proszę o pomoc o jakie realne pieniądze mogę wnioskować i z jakimi kosztami muszę się liczyć. Złodzieje wyłudzili około 40tys w około 20 instytucjach finansowych i od nich też będę na stopie cywilnej żądał odszkodowania. Dodam też że prowadzę firmę i kompletnie mam zablokowane jej finansowanie.

 67. Mariusz 23 maja 2018 at 01:11 - Reply

  Witam. Co sie dzieje / jak sa rozkladane koszta zastepstwa proc esowego w przypadku gdy dojdzie do ugody na etapie sadowym? Pelnomocnik ma prawo żądać zwrotu pelnych kosztow, w moim przypadku 5400zl?
  Z gory dziękuję.

 68. MM 23 maja 2018 at 17:39 - Reply

  Witam, partner został pozwany o alimenty. Powódka wniosła o 800 zł (9600 zł rocznie), partner w odpowiedzi na pozew wniósł o 300 zł (3600 zł rocznie). Zasądzono 550 zł (6600 zł rocznie). Partnerowo zasądzono udział w kosztach procesu na rzecz powódki w 68,7% (całość kosztów 1800 zł, a on z racji zasądzenia 68,7% ma zapłacić 1237 zł). Czy nie powinno być to 50% wygranej a nie tylko 31,3%? I czy musi w przypadku 50% wygranej ponosić koszty? Bardzo proszę o odpowiedź

 69. madzialena 12 czerwca 2018 at 19:59 - Reply

  Witam pisze z takim problemem mianowicie wygrałam sprawę sadowa i zasądzono imiennie na moja korzyść zwrot kosztów w wysokości 4859 tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 3600 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Po roku adwokatka zwróciła mi wyproszone1250 gdy upomniałam się o resztę pieniędzy powiedziała ze zwróci mi tylko tyle ile jej zapłaciłam ale bez VAT który musiała zapłacić to by było 1500 a reszta pieniędzy jest dla niej za zastępstwo procesowe. W wyroku stoi ze pieniądze są dla mnie napomnę ze nie było miedzi nami żadnej umowy o te pieniądze w sumie to nawet adwokat mnie nie uprzedziła ze takowe będą. Na odczytaniu wyroku byłam sama i sędzina wytłumaczyła mi ze te pieniądze są dla mnie ale adwokatka się zapiera ze nie. Co robić ?

 70. Klaudia 18 czerwca 2018 at 11:04 - Reply

  Witam. W jakim terminie dot.kredytu
  hipotecznego wstecz mogę ubiegać się o częściowy regres od współredytobiorcy 3 czy 10 lat .kredyt jest wzięty do 2030 r.a kiedy ulega przedawnieniu.

 71. madzialena 21 czerwca 2018 at 19:10 - Reply

  Bardzo proszę pana Macieja o komentarz do mojego powyższego wpisu. W artykule u góry niby wszystko jasne ale czy zasądzone przez sąd na moją korzyść koszty zastępstwa nalezą mi się w całości mimo że nie zapłaciłam tyle adwokatce ???

 72. Alicja 3 lipca 2018 at 14:00 - Reply

  Przegralam sprawe. Sad zasadzil ode mnie na rzecz pozwanego 5 417 zl. Nie wnioslam o uzasadnienie wyroku, bo sie niestety z nim musze zgodzic i nie chce ciagnac sprawy.

  Pozwana strona (ta ktora wygrala) wniosla o uzasadnienie wyroku i jego doreczenie. Ma Pan mecenas pomysl – dlaczego?

  Na jaki rachunek mam zwrocic zasadzone koszty? Na rachunek Pozwanej czy na rachunek Sadu?

  Dziekuje.
  Alicja

 73. Krzysztof 11 lipca 2018 at 04:34 - Reply

  Wiam. Wyrok uchylenie w całości. W WSA. U adwokata podpisane przeze mnie pismo zwrot calej sumy kosztow moich wobec adwokata. To znaczy ze wygralem i juz jest koniec. Nie bylo odwolania drugiej strony od uchylenia. Uchylenie ze wzgledu na naruszeie prawa. Co dalej ?

 74. Karol 30 lipca 2018 at 23:23 - Reply

  Witam. Moja żona została pozwana o zapłatę 10500 zł z tytułu pewnej faktury. Udzielilismy pełnomocnictwa adwokatowi który złożył sprzeciw do nakazu zapłaty niedługo pierwsza rozprawa. Jakie mogą być koszty takiego procesu w przypadku przegranej . Z góry dziękuję za odpowiedź.

 75. Włodzimoierz Raczyński 2 sierpnia 2018 at 15:24 - Reply

  Witam Pana Mecenasa.
  Problem mój polega na tym, ze przed procesem sadowym poniosłem znaczne wydatki na pomoc prawną. Sprawa dotyczy zajęcia mojej służebności (cały dom jednorodzinny drewniany z prawem korzystania podwórza i budynków gospodarczych, służebność osobista bezpłatna, dożywotnia) podczas mojej nieobecności i bez mojej zgody. Właścicielka po prostu wyłamała zamki w asyście policjanta i wprowadziła się do mojego służebnego domu. Zanim na pewien czas wyjechałem z miejsca zamieszkiwania również miałem problemy ze spokojnym korzystaniem ze służebności i tez prosiłem radcę prawnego, który pisał pisma do właścicielki o nie utrudnianie korzystania za co płaciłem żądaną stawkę. Po włamaniu musiałem przystąpić do wezwania negatoryjnego przed sądowego, złożyłem zawiadomienie do Prokuratury o włamaniu, został napisany pozew do sadu o przywrócenie posiadania, albo zamianę za rentę. Wszystkie te pisma przygotowywane był przez kancelarię Kielar i spółka a do pozwu załączyłem faktury VAT za wymienione usługi. Teraz pytanie, czy sad uzna udokumentowane koszty i obciąży nimi stronę przegraną w procesie cywilnym? Jest to na kwotę ponad 2000 zł. Po przyjęciu pozwu doszła opłata sadowa, opłata 1000 zł na biegłego do wyceny renty i koszty adwokata. To tematy jakby znam, ale chodzi mi o koszty w kancelarii mec. Kilara. Bardzo proszę o wyrażenie swojego zdania i z góry dziekuje.

 76. Damian 26 października 2018 at 09:04 - Reply

  Witam,
  mam pytanie otrzymałem do zapłaty tytułem kosztów procesu kwotę 630 zł a sprawa dotyczy pozwu o zapłatę
  kwoty 2088,98.Czy ma sens składać sprzeciw od wysokości kosztów procesu ?Wynoszą one 1/3 całkowitej kwoty są więc duże a tym bardziej że sprawa rozpatrywana była przez sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym ?pragnę nadmienić iż kwotę 2088,98 wpłaciłem
  z góry dziękuję
  Damian Buczkowski

 77. Ela 24 listopada 2018 at 00:20 - Reply

  Panie Mecenasie,
  jaka może być minimalna opłata za sprawy sądowe w sprawie mobbingu pracownika przez dyrektora? Czy zawarta umowa z kancelarią może nie mieć granic finansowych?
  Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 78. Aga 10 lipca 2019 at 16:32 - Reply

  Witam, Odziedziczyłam 1/2 części nieruchomości po zmarłym dziadku. Babcia wniosła o zasiedzenie do Sądu Rejonowego, sprawę wygrałam i został mi zasądzony zwrot kosztów, następnie babcia złożyła apelację i sprawę przegrałam w Sadzie Okręgowym w związku z tym zasądzono mi poniesienie kosztów . Czy mogę się domagać zwrotu kosztów z wygranej w Sądzie Rejonowym?

 79. pawelemtica 1 sierpnia 2019 at 17:18 - Reply

  Witam,

  W styczniu 2017 zakończyła się moja sprawa rozwodowa w Gdańsku, tj. Sąd wydał orzeczenie oraz określił koszty sprawy do zapłaty po równo dla obydwu stron.

  Niemniej jednak ja wniosłem apelację od wyroku, więc orzeczenie w pierwszej instancji nie stało się prawomocne.

  Sąd apelacyjny uznał m in, że nie będzie żadnej ze stron obciążał kosztami sądowymi, ponieważ każda ze stron osiągnęła to o co wnosiła.

  Natomiast dzisiaj otrzymałem wezwanie do zapłaty za koszty sądowe z pierwszej instancji.

  Czy w takiej sytuacji powinienem uiścić opłatę czy też wnieść wyjaśnienie? Bo nie do końca rozumiem czy koszty sądowe są częścią zaskarżonego i nieprawomocnego wyroku pierwszej instancji czy są odrębnym elementem niepodlegającym ustaleniom drugiej instancji.

  Pozdrawiam.

Leave A Comment