Prawo rodzinne

Strona główna/Prawo rodzinne
  • konwencja haska uprowadzenie dziecka

Sprawa o uprowadzenie dziecka za granicę

W przypadku uprowadzenia dziecka z kraju jego pobytu do innego państwa znajdzie zastosowanie Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Celem powołania Konwencji było stworzenie międzynarodowego mechanizmu prawno – organizacyjnego służącego rozstrzyganiu problemów związanych z nielegalnym przetrzymywaniem lub przemieszczaniem dzieci poza granice ich stałego miejsca zamieszkania. Konwencja ma umożliwiać szybkie przywrócenie dziecka do

  • utrudnianie kontaktow

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co można zrobić?

Często się zdarza, że rodzic który ma ustalone kontakty z dzieckiem (czy to orzeczeniem sądu, czy ugodą) nie może ich realizować z uwagi na zachowanie drugiego z rodziców, który stara się te kontaktu utrudniać lub wręcz uniemożliwiać. Od razu zaznaczyć przy tym należy, iż z sankcjami można się spotkać nie tylko za zupełne uniemożliwienie wykonywania

  • przymusowe odebranie dziecka

Sprawy o przymusowe odebranie dziecka rodzicom

Sprawy z zakresu odebrania dzieci rodzicom są jednymi z najbardziej dotkliwych spraw ingerujących w prawa rodzicielskie, gdyż wiążą się z zabraniem dziecka przez sąd. Formalnie sprawy te są prowadzone przez sądy w zakresie ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak konsekwencją ich może być zupełne odebranie dziecka od rodziców i pozbawienie ich faktycznej możliwości sprawowania opieki

  • zaprzeczenie ojcostwa

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

W polskim systemie prawnym występuje domniemanie ojcostwa, tj. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, które działa z mocy prawa (czyli z automatu). Jeżeli dziecko rodzi się w trakcie trwania małżeństwa lub w trakcie 300 dni liczonych od rozwiązania małżeństwa

  • ustanowienie rozdzielnosci majatkowej

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Generalną zasadą jest, iż z chwilą zawarcia związku małżeńskiego następuje małżeńska wspólność majątkowa. Charakteryzuje się ona między innymi tym, że cały majątek małżonków jest wspólny, a udziały małżonków nie są określone. Z tego powodu w czasie istnienia wspólności majątkowej nie można dokonywać podziału majątku.

  • alimenty na dorosłe dziecko adwokat

Alimenty na dorosłe dziecko – jak je uchylić?

W zakresie alimentów na dzieci bardzo często pojawiają się wątpliwości, co do tego jak długo należy je płacić. Niejednokrotnie przyszło mi się spotkać z błędnym przekonaniem osób zobowiązanych, iż takowe alimenty płaci się do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Jest to twierdzenie zupełnie błędne. Co więcej kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje wprost żadnej daty do

  • DPS oplata

Opłata za pobyt w DPS ponoszona przez rodzinę i jak jej uniknąć

W przypadku przepisów dotyczących pobytu w domu pomocy społecznej mamy do czynienia ze szczególnym obowiązkiem alimentacyjnym nakładanym na krewnych mieszkańca DPS, który określa ustawa o pomocy społecznej. Wskazać należy, iż jest to jedna z wyjątkowo dotkliwych i wręcz niesprawiedliwych regulacji prawnych, gdyż sposoby obrony przed nałożoną opłatą za DPS są bardzo ograniczone. W dodatku po

  • alimenty na dzieci

Obowiązek alimentacyjny na dzieci

Alimenty są jedną z najpopularniejszych spraw prawa rodzinnego. Najczęściej mamy do czynienia z dochodzeniem alimentów dla dzieci, ale niewykluczone są też sytuacje kiedy to rodzic będzie dochodził alimentów od dziecka, o czym pisałem wcześniej. Pozew o alimenty Chcąc uzyskać alimenty należy złożyć pozew do sądu według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub osoby obowiązanej do

  • alimenty dla rodziców od dzieci

Alimenty od dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny najczęściej jest utożsamiany z obowiązkiem utrzymywania przez rodziców ich potomstwa. W prawie natomiast są przewidziane również regulacje "odwrotne" umożliwiające rodzicom wystąpienie o alimenty od ich dzieci. Warto podkreślić, że obowiązek alimentacyjny może występować w różnych konfiguracjach między krewnymi w linii prostej oraz rodzeństwem np. dziadkowie mogą wystąpić o alimenty od wnuków i vice