Kancelaria specjalizuje się w następujących kategoriach spraw:

1. Sprawy cywilne, m.in.:
sprawy rodzinnerozwód, separacja, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem, adopcja, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej – kliknij i czytaj więcej o sprawach rodzinnych
– sprawy spadkowe – nabycie spadku, podział majątku spadkowego, zachowek, wydziedziczenie, stwierdzenie nieważności testamentu
– umowy – sporządzanie umów, audyt umów, wypowiedzenie zawartych umów, sprawy o zapłatę, egzekucja należności, windykacja, umowy deweloperskie, kary umowne, odpowiedzialność za niewykonanie umowy
– odszkodowania – złamania kończyn na śliskich / nierównych drogach / chodnikach, wypadki komunikacyjne, dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli, wypadki w pracy, błędy medyczne, odszkodowania z przestępstw
– nieruchomości – podział majątku, zniesienie współwłasności, zarządzanie współwłasnością, najem, eksmisja, zasiedzenie, zwrot nakładów

2. Sprawy karne, m.in.:
– obrona w postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze
– obrona przed sądem
– reprezentowanie pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego
– wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia
– uchylenie tymczasowego aresztowania
– przerwy w wykonaniu kary i odroczenie wykonania kary
– wnioski o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

3. Sprawy z zakresu prawa pracy, m.in.:
– sporządzanie i opiniowanie umów
– reprezentacja w sporach przed sądami
– niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
– przywrócenie do pracy i odszkodowanie
– egzekucja należnego wynagrodzenia
– praca w nadgodzinach
– dyskryminacja i lobbing
– zakaz konkurencji

4. Prawo nowych technologii, m.in.:
– umowy
– regulaminy sklepów internetowych
– GIODO
– rozliczanie przychodów z programów partnerskich, Adsense, afiliacji, itp.
– prawo autorskie i jego naruszenie

5. Obsługa prawna
Wszystkim przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, fundacjom, związkom zawodowym i innym podmiotom proponujemy usługę stałej obsługi prawnej. Kompleksowo zajmiemy się sprawami prawnymi związanymi z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub wskazanym jej zakresem np. windykacją należności.

W ramach obsługi prawnej możliwe jest również przeprowadzanie czynności bezpośrednio w siedzibie klienta.

Naszym klientom proponujemy korzystne formy rozliczenia ryczałtowego, które może być oparte o czas pracy lub ilość zleconych spraw. Podmiotom, które nie potrzebują stałej obsługi prawnej, a jednak często korzystają z usług prawnych proponujemy atrakcyjne rabaty i stałą współpracę bez konieczności ponoszenia opłat „abonamentowych”.