Blog

/Blog/
  • alimenty na dorosłe dziecko adwokat

Alimenty na dorosłe dziecko – jak je uchylić?

W zakresie alimentów na dzieci bardzo często pojawiają się wątpliwości, co do tego jak długo należy je płacić. Niejednokrotnie przyszło mi się spotkać z błędnym przekonaniem osób zobowiązanych, iż takowe alimenty płaci się do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Jest to twierdzenie zupełnie błędne. Co więcej kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje wprost żadnej daty do

  • DPS oplata

Opłata za pobyt w DPS

W przypadku przepisów dotyczących pobytu w domu pomocy społecznej mamy do czynienia ze szczególnym obowiązkiem alimentacyjnym nakładanym na krewnych mieszkańca DPS. Osoba, która nie jest w stanie sobie sama radzić może zostać umieszczona w DPSie. Pobyt takiej osoby jest finansowany z jej emerytury bądź renty, jednak ściągnięciu podlega maksymalnie 70% przysługującego jej świadczenia. Poziom odpłatności

  • alimenty na dzieci

Obowiązek alimentacyjny na dzieci

Alimenty są jedną z najpopularniejszych spraw prawa rodzinnego. Najczęściej mamy do czynienia z dochodzeniem alimentów dla dzieci, ale niewykluczone są też sytuacje kiedy to rodzic będzie dochodził alimentów od dziecka, o czym pisałem wcześniej. Pozew o alimenty Chcąc uzyskać alimenty należy złożyć pozew do sądu według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub osoby obowiązanej do

  • zachowek

Roszczenie o zachowek

Zachowek jest regulacją prawa spadkowego mającą na celu majątkowe zabezpieczenie osób najbliższych spadkodawcy przed jego nielojalną, ostatnią wolą. Kwestie zachowku regulują przepisy kodeksu cywilnego od art. 991 do art. 1012. Komu przysługuje roszczenie o zachowek? Uprawnieni do zachowku są tylko najbliżsi członkowie rodziny zmarłego tj. jego zstępni (potomkowie), rodzice i małżonek pod warunkiem, że

  • alimenty dla rodziców od dzieci

Alimenty od dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny najczęściej jest utożsamiany z obowiązkiem utrzymywania przez rodziców ich potomstwa. W prawie natomiast są przewidziane również regulacje "odwrotne" umożliwiające rodzicom wystąpienie o alimenty od ich dzieci. Warto podkreślić, że obowiązek alimentacyjny może występować w różnych konfiguracjach między krewnymi w linii prostej oraz rodzeństwem np. dziadkowie mogą wystąpić o alimenty od wnuków i vice

  • odszkodowania

Popularne sprawy odszkodowawcze

Jednym z najpopularniejszych rodzajów spraw prawnych, z jakimi może się spotkać każdy z nas są sprawy odszkodowawcze. Praktycznie każdy kiedyś doświadczył jakiś przykrych zdarzeń i zastanawiał się nad możliwością dochodzenia odszkodowania, czy zadośćuczynienia. W poniższym artykule przedstawię najpopularniejsze sprawy odszkodowawcze, z jakimi możecie się spotkać w swoim codziennym życiu. 1. Złamania kończyn w skutek poślizgnięcia

  • koszty procesowe w sprawach cywilnych

Koszty procesu w sprawach cywilnych

Temat kosztów procesu jest jednym z podstawowych zagadnień jakie jest poruszane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek sprawy sądowej. Często bowiem od aspektu finansowego zależy opłacalność prowadzenia danego sporu. Z pozoru temat kosztów procesu wydaje się łatwy jednak przy bardziej skomplikowanych sprawach potrafi on sprawić problemy nawet sędziom do których należy rozliczenie tych należności na strony postępowania. Na